Standardbetingelser

Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2015). Bestemmelserne begrænser vores ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg. Og for forsinkelse op til fragtbeløbet, maksimalt SDR 50.000 for hver ordre. Ved oplagring er speditørens samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til SDR 500.000 (§ 27). Særlig opmærksomhed henledes på, at krav mod speditøren forældes efter 1 år (§30), og at panteretten (§ 14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav. Krav på fragt m.v. skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetinglser (§ 10).

Incoterms
Inden for international handel benytter man sig af en række klausuler, Incoterms, der er udarbejdet af det Internationale Handelskammer (ICC). Disse beskriver købers og sælgers risiko, ansvar og forpligtelser i international handel.

Download NSAB 2015 her.

Forsikring
Har du styr på dine rettigheder, hvis uheldet skulle være ude? Der er jo altid risici forbundet med fragt af gods, og derfor er det også en rigtig god idé at sikre sit gods på bedst mulige måde. Og det kan NTG Global heldigvis hjælpe dig med.

Du skal være opmærksom på, at NTG Globals ansvar som transportør er begrænset og dække derfor ikke altid det fulde tab. En transportforsikring skal derfor betragtes som et nødvendigt supplement, og det er derfor meget vigtigt, at du husker at tegne en særskilt transportforsikring. På denne måde er du sikret på bedst mulige måde, hvis uheldet skulle være ude.

Hos NTG Global samarbejder vi udelukkende med anerkendte forsikringsselskaber, og vi hjælper dig hellere end gerne med at tegne en forsikring. Det eneste du skal gøre er at tage fat i din sædvanlige kontaktperson hos NTG Global, og så hjælper vi dig videre i processen.