8 August 2023

Mautstigninger i Tyskland

Den tyske regering har den 14. juni 2023 besluttet at gennemføre en forhøjelse af vejskatterne for lastbiler pr. 1. december 2023. Disse ændringer er endnu ikke endeligt vedtaget, da de stadig skal igennem Forbundsdagen og Forbundsrådet. Dog betragtes dette som en formalitet, der vil have indflydelse på vores transportydelser.

Efter de første beregninger viser det sig, at denne forhøjelse kan medføre en næsten fordobling af de nuværende Maut-satser. Vi afventer dog stadig de nøjagtige stigninger, som forventes offentliggjort senere på året.

Vi forstår, at dette kan rejse spørgsmål om, hvordan disse ændringer vil påvirke vores prissætning af vores transporter. Vi overvåger situationen og vil komme med opdateringer, så snart vi har flere oplysninger om, hvordan disse ændringer vil påvirke os og vores kunder.

Vi sætter stor pris på jeres fortsatte tillid og samarbejde og ser frem til at finde løsninger, der bedst muligt imødekommer jeres behov under de nye omstændigheder.

Vi står til rådighed for eventuelle spørgsmål eller bekymringer, I måtte have.

For yderligere information: BMDV – Änderung des Bundesfernstraßenmautgesetzes im Kabinett beschlossen