27 January 2022

EU mobilitetspakke 2022

For at sikre et fælles regelsæt i transportsektoren i Europa, har EU vedtaget mobilitetspakken. Når reglerne træder i kraft hen over de kommende år, vil det få stor effekt på transportmarkedet. Første step var i august 2020 og næste step træder i kraft til februar 2022.

Mobilitetspakken vil få betydning for måden hvorpå transporterne planlægges og dermed også transportomkostningerne. Det er vigtigt at følge de ændrede regler for at sikre korrekt
planlægning af turene.

Konsekvenserne er:

 • Kapaciteten vil komme under et større pres end markedet i forvejen er
 • Mere kompliceret administration og dokumentation
 • Miljømæssige konsekvenser
 • En stigning i transportomkostningerne må forventes grundet højere lønninger til chaufførerne, kapacitetsproblemer og mere administration
 • Lavere produktivitet

Formålet med EU mobilitetspakken er at sikre bedre vilkår for chaufførerne samt at få et enklere regelsæt for udstationerede chauffører. Det vil sikre at de nye og eksisterende regler vil blive fulgt samt det bliver nemmere at håndtere ulovlige metoder.

Overskrifterne for EU mobilitetspakken fra august 2020 og februar 2022:
Køre-hviletid (i kraft fra august 2020)

 • Chaufførerne må ikke tage ophold i deres kabine under deres ugentlig hvil
 • Det ugentlige hvil skal finde sted i en passende og kønsneutral indkvartering inklusiv
  sove- og toilet/bad forhold
 • Indkvarteringen skal betales af arbejdsgiver
 • Chaufførerne skal have mulighed for at komme hjem hver 3-4. uge

Arbejdstid (i kraft fra februar 2022)

 • Gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på max 48 timer over en periode på 4 måneder
 • Maksimal daglig arbejdstid på 10 timer indenfor en periode på 24 timer hvor der er natarbejde

Udstationering (i kraft fra februar 2022)

 • Chaufførerne får lokale arbejdsvilkår (løn, sociale udgifter mv.) i det land de er udstationeret til (ikke transit lande)
 • Gælder for arbejdstid og ikke hviletid
 • Turen skal registreres inden opstart af transporten i IMI ved at udfylde en udstationerings deklaration

Cabotage

 • Cabotage reglerne gælder nu også for landevejstransport selvom den er del af en kombineret transport
 • Når en lastbil har nået sit maksimale antal cabotage ture i et specifikt land, skal lastbilen forlade landet i en ”cool down” periode for 4 dage inden lastbilen igen kan returnere til
  det pågældende land
 • Lastbilen skal returnere til hjemlandet hver 8. uge. Hjemlandet defineres som det land hvor selskabet er registreret. Dette gælder også for 3. lands transporter

Som en konsekvens af EU mobilitetspakken, har den polske regering ændret deres regler for skattefri rejsegodtgørelse.

Tidligere har medarbejdere modtaget et skattefrit tillæg. Fra 2. februar 2022 er medarbejderen ikke længere berettiget til dette, men de vil i stedet for få godtgjort deres omkostninger der er relateret til deres udstationering, eksempelvis rejseudgifter og indkvartering. Situationen er, at tidligere var medarbejderne at betragte som værende på en forretningsrejse.

Dette ændres til at de fremadrettet betragtes som værende udstationeret.

Det betyder at

 • Arbejdsgiver må kompensere medarbejderen med en højere grundløn for at medarbejderen fortsat har samme nettobeløb udbetalt i løn
 • Nettobeløbet for medarbejderen bliver lavere som følge af at de ikke længere har de skattefrie tillæg, og dermed må arbejdsgiveren betale en højere grundløn
 • Lønomkostningerne for medarbejderen bliver således højere fra 2. februar 2022

Download i PDF